About Us

Under Ground Water Survey


पाण्याची 100% खात्री. पाणी पाहण्यासाठी तंत्रशुद्ध व वेगवेगळ्या 5 पद्धतीचा उपयोग. पाण्याचा अचूक केंद्रबिंदू शोधणार.

Our Completed Works


We are provide the follwing Client to Find out there Under Ground Water Survey

श्री विजय बागल मंचर ता आंबेगाव जि पुणे.यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी.१ एच पीच्या पंपाने चेक करताना

गुरूवार दि.8/3/2019 रोजी श्री सुनिल हिरामण चौंधे भुगाव,ता.मुळशी,जि.पुणे, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री अनिल जपकर( निप्ती रानमळा) ता.जि.अहमदगर, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री मल्हारीशेठ साखरे मा.उपसरपंच हिंजवडी,ता.मुळशी,जिल्हा.पुणे, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री संजय तुकाराम झांबरे (होळकर वाडी) ता.हवेली,जि.पुणे, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री कुलकर्णी सर आसदे,ता.मुळशी,जि.पुणे, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री प्रकाश नथु कचरे, कचरे वाडी,पो.टाकवे,ता.मावळ,जि.पुणे, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी (विशेष म्हणजे या गावात हि पहीली बोअरवेल घेतली आहे व पाणी बोअरवेलला भरपूर प्रमाणात आहे.

श्री रमेश सोमवंशी उत्तम हावशिंग सोसायटी सासवड,ता.पुरंदर,जि.पुणे, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी व त्यांचा मुलाखत व्हिडिओ नक्की पहा आहे.

श्री अनिल रामचंद्र बांदल .कुळे ता.मुळशी,जि.पुणे , यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी सबमर्शिबल मोटरने चेक केलेे .

श्री चेतनशेठ धावडे. शिवणे . दांगट पाटील नगर.वास्तू संकल्प . यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी चेकिंग केले. 1.5 H.P. च्या मोटरला पाणी कायम चालते

श्री एकनाथ सोनवणे मु.पो.चाकण.(अंबेठान) ता.खेड,जि. पुणे, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री सुर्यकांत ज्ञानोबा पारखी मु.पो.माण,ता.मुळशी,जि.पुणे,यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी महात्मा फुले अपंग शाळेजवळ.

श्री संतोषशेठ ढवळे हिंजवडी (लक्ष्मी चौक) ता.मुळशी,जि.पुणे, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री ज्ञानदेव कुंडलिक कांबळे मु.चास,ता.जि.अहमदनगर, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री सुहास भरत वाघचौरे मु.वाशेरे,ता.अकोला,जि.अहमदनगर,यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री एकनाथ सोनवणे मु.पो.चाकण.(अंबेठान) ता.खेड,जि. पुणे, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी,

श्री संतोषशेठ ढवळे हिंजवडी (लक्ष्मी चौक) ता.मुळशी,जि.पुणे, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री ज्ञानदेव कुंडलिक कांबळे मु.चास,ता.जि.अहमदनगर, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री संजय लक्ष्मण पिंगळे, मु.कुसुर,(मोरमारवाडी)पो.खांडी, ता.मावळ,जि.पुणे,यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री संदीप गोपाळराव पाटील,मु.पो.निघोजे,ता.खेड,जि.पुणे, यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

श्री सुहास भरत वाघचौरे मु.वाशेरे,ता.अकोला,जि.अहमदनगर,यांच्या जागेमध्ये बोअरवेलला लागलेले पाणी

Contact Us

प्रोप्रा. हनुमंत ज्ञा. केदारी

(बी.ए. बी.लिब.)-सरपंच-करमोळी - सावरगाव - चाले

संपर्क: 8888165155./ 9623562596.

ऑफिस 1:पौड, ता.मुळाशी, जि. पुणे.

ऑफिस 2:करमोळी, ता.मुळशी, जि. पुणे.

Email: panadi3206@gmail.com